Powitanie Kapitan Joanny Pajkowskiej

Kapitan Joanna Pajkowska pod Banderą YACHT KLUBU POLSKI okrążyła pod żaglami na jachcie FAN FAN ziemski glob. Powitanie w Pucku naszej dzielnej żeglarki zorganizował Kapitan Andrzej Dębiec.

Przywitanie Kapitan Joanny Pajkowskiej w Pucku

18 maja br. na pokładzie jachtu „Czarny Diament” kapitana Jerzego Radomskiego do puckiego portu rybackiego wpłynęła kapitan Joanna Pajkowska. Jako pierwsza Polka, samotnie opłynęła świat bez zawijania do portów. Dokonała tego na pokładzie jachtu „Fanfan”, a zajęło jej to 216 dni i 16 godzin.

Z mgły wyłonił się sy „Czarny Diament” z szarfą, której każdy milimetr długości symbolizuje przebytą milę morską. Jak później, podczas konferencji prasowej mówiła Joanna Pajkowska – o szarfie pamiętał, przygotował ją i podarował jeden z fanów obserwujących zmagania rejsowe na Facebook’u

Symboliczne przywitanie dokonało się w Pucku (swoją pętlę dookoła świata Joanna Pajkowska zamknęła 29 kwietnia br. w angielskim Plymouth, z którego rozpoczęła ten historyczny rejs 23 września 2018 r.). Tutaj, wśród serdeczności, które ją spotkały, przy strzelających na wiwat armatkach, aplauzie zebranych na kei mieszkańców i ich gości, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Ziemi Puckiej – została uhonorowana przyjęciem do grona Kaprów Puckich, wręczono jej symboliczny klucz do miasta, były medale, statuetka, koszulka IMAGINE THERE’S NO HATE, a wszystko to przy żeglarskiej (a może angielskiej?), mglistej i deszczowej aurze. Atmosfera jednak przepełniona była radością i ciepłem.

Po zakończeniu oficjalnych powitań odbyła się jeszcze konferencja prasowa. Joanna Pajkowska mówiła o rejsie, o trudnościach podczas niego (na szczęście niewielu – padła bateria od urządzenia do transmisji, co chwilowo przerwało z nią kontakt), o wielorybie, który nagle wyskoczył z wody przed dziobem prezentując całą swoją okazałość wraz z wielkim ogonem, a którego to olbrzyma uratowało, że zdążył się schować zanim po nim jachtem przejechała… Chwaliła też jacht, za jego niezawodność i komfort, który w porównaniu z podobną wyprawą na maleńkiej i pozbawionej wszelkich wygód i izolacji jednostce pokonał Szymon Kuczyński, pozwalał jej płynąć w niemalże luksusowych warunkach. Słowa podzięki padły też w kierunku Uwe Röttgeringa, dzięki którego życzliwości, braku obaw i zaufaniu, że trafił w dobre ręce, mogła odbyć ten rejs na pokładzie jego jachtu „Fanfan”.

Mariusz Zaruski upamiętniony
8 kwietnia 2017 roku
Heading 3

Janusz Marek Taber, Komandor Yacht Klubu Polski, wręczył Komandorię, najwyższe klubowe odznaczenie Bogusławowi Witkowskiemu, prezesowi Pomorskiego Związku Żeglarskiego, a następnie przekazał na ręce Jerzego Litwina, dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego, oryginał dyplomu, w którym Yacht Klub Polski przyznaje Mariuszowi Zaruskiemu Godność Komandora Honorowego. Bardzo ważnym i do dzisiaj najczęściej wspominanym elementem działalności Mariusza Zaruskiego było wychowanie morskie. Dariusz Małszycki, kustosz z Działu Historycznego Muzeum Miasta Gdyni, badacz przedwojennego gdyńskiego harcerstwa, właśnie temu poświęcił swój referat. Muzealnik przybliżył m.in. działalność Generała jako głównego instruktora szkoleniowego w Jastarni. Najbardziej charakterystyczną spuścizną po Mariuszu Zaruskim jest żaglowiec, który od 1946 roku pod nazwą „Generał Zaruski” służy wychowaniu morskiemu.

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej pierwszego Prezesa PZŻ Józefa Klejnot-Turskiego

W dniu 08.06.2019 roku na cmentarzu w Bydgoszczy odsłonięta została przez Członka Zarządu PZŻ Komandora YKP Janusza Marka Taber płyta nagrobna, pierwszego Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego Józefa Klejnot-Turskiego. W uroczystości udział wzieli Wiceprezes PZŻ Katarzyna Domańska, przestawiciele Władz Samorządowych Miasta Bydgoszczy oraz bydgoska młodzież żeglarska.

Przedstawiamy program obchodów 95-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego

W tym roku mija 95 lat od założenia Polskiego Związku Żeglarskiego. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, już niedługo, bo 11 maja 1924 roku w Tczewie, zaowocowało konsolidacją środowisk żeglarskich i założeniem Polskiego Związku Żeglarskiego, choć proces jego formowania trwał do 19 maja 1926 roku, kiedy to odbył się pierwszy Sejmik organizacji.
Od tej chwili wiele pokoleń rozwijało nasze tradycje i budowało sukcesy polskiego żeglarstwa. Musimy pamiętać o swojej historii, a szczególnie o ludziach, którzy ją tworzyli. Tylko na takich podwalinach możemy sięgać po kolejne wyzwania i odnosić sukcesy.
Zarząd PZŻ postanowił przez cały rok 2019 zaakcentować obchody rocznicy poprzez stworzenie kalendarza imprez 95-lecia oraz przygotowanie i wręczenie medalu 95-lecia dla osób szczególnie zasłużonych dla żeglarstwa polskiego.
Wyznaczyliśmy cztery obszary aktywności, aby uświetnić rocznicę: historyczny, edukacyjny, regatowo-sportowy oraz najważniejsze wydarzenia, w których działania podejmie powołany zespół ds. obchodów rocznicy.
Jubileusz będzie odbywał się pod hasłem „Polski Związek Żeglarski, 1924-2019, 95 lat dla polskiego żeglarstwa”. Głównym koordynatorem jubileuszu jest wiceprezes PZŻ ds. morskich Bogusław Witkowski we współpracy z Komisją Kultury, Historii i Odznaczeń PZŻ.

Żeglarski zlot polonijny na 100-lecie odzyskania niepodległości

Pomysłodawcami i organizatorami wydarzenia są członkowie Bractwa Wybrzeża – Mesy Kaprów Polskich, organizacji zrzeszającej żeglarzy polonijnych z całego świata. Impreza rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 4 września.