Informacje o klubie: YKP TORONTO - YACHT KLUB POLSKI