Kontakt - YACHT KLUB POLSKI

Zarząd Główny YACHT KLUBU POLSKI

Wał Miedzeszyński 377 03-980 Warszawa

tel: +48 22 617 63 11 fax: +48 22 616 05 07

biuro@ykp.pl

Kontakt z pozostałymi Klubami:

 1. Białystok, ul. Warszawska 78, E-mail: ykpbialystok@gmail.com

 2. Bielsko Biała, ul. Szkolna 15, E-mail: yachtklubbielsko@wp.pl

 3. Tel.: +49 421 690 00 10

 4. Bydgoszcz, ul. Witebska 14/16

 5. Częstochowa, ul. Szkolna 13

 6. Gdynia, Al. Jana Pawła II 11

 7. Kalisz, ul.Częstochowska 7, tel.: +48 62 757 16 28

 8. Kraków, Os. Wandy 30, E-mail: biuro@ykp.krakow.pl

 9. sekretarz@londyn.ykp.pl

 10. Lublin, ul. Balladyny 2/6

 11. Kowaniec 85, Nowy Targ

 12. Olsztyn, ul. Żeglarska 7

 13. Szczecin, ul. Przestrzenna 11, E-mail: biuro@ykp.szczecin.pl

 14. Tychy, ul. Jankowicka 3-4

 15. Warszawa, Wał Miedzeszyński 377