Roman Bojarski

Współzałożyciel YACHT KLUBU POLSKI OLSZTYN. Przez kilka kadencji I Wicekomandor Klubu.
Pełnił również funkcję Wicekomandor d.s organizacyjnych w YACHT KLUBIE POLSKI WARSZAWA,
Inicjator i organizator wielu spotkań, regat i Uroczystości Klubowych.