Henryk Proszowski

Od 1924 roku członek YACHT KLUBU POLSKI WARSZAWA, w Kadrze juniorów. Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, jeden z pierwszych kapitanów w powojennej Polsce. Organizator żeglarstwa w powojennej Polsce. Członek Komisji egzaminacyjnych na stopnie kapitańskie.Inżynier, dokumentalista, materiałów dotyczących żeglarstwa szczególnie w YKP. Malarz,