Wał Miedzeszyński 377, Warszawa 03-980, Polska
+48 602 773 990
biuro@ykp.pl

Andrzej Krupiński

Kol. Andrzej Krupiński urodził się 11 grudnia 1949 r. w Świdnicy. Wstąpił do Sekcji Żeglarskiej Yacht Clubu „Budowlani” Nowa Huta w 1963 r. W 1968 r. zdobywa stopień żeglarza jachtowego. Startuje jako zawodnik w wielu regatach najpierw w kl. Cadet, a następnie w kl. Hornet. W 1972 r. zdaje egzamin na stopień sternika jachtowego. Bierze udział w wielu zgrupowaniach i obozach szkoleniowych, w rejsach na jeziorach mazurskich prowadząc jachty klasy omega, rambler i inne. W 1973 r. wypływa w swój pierwszy rejs morski na s/y WANDA, uczestniczy również w Morskich Mistrzostwach Polski. Od 1978 r. jest członkiem Zarządu Sekcji Żeglarskiej przeważnie, zajmuje się sprawami technicznymi sprzętu sportowego, oraz bierze czynny udział w pracach remontowo-modernizacyjnych bazy klubowej. Jest jednym z członków założycieli Społecznego Komitetu Budowy Jachtu Morskiego. Czynnie uczestniczy w pracach przy budowie kadłuba jachtu. W latach 1980 – 96 r. praktycznie co roku wykonuje prace konserwacyjno remontowe przed wodowaniem jachtu s/y WANDA. Prowadząc własną firmę od 1985 r. działa we władzach Sekcji Żeglarskiej, pełniąc różne funkcje związane z działalnością klubu( prace remontowo konserwacyjne obiektów i sprzętu pływającego, organizacja regat i obozów), a od 1992 r. jako członek Zarządu Y.K.P. KRAKÓW wspomaga działalność klubu finansowo oraz pracą społeczną. Za pracę na rzecz Żeglarstwa otrzymał w 2002 r Honorową Odznakę Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego Nr2969, a w 2011 r. został uhonorowany Komandorią YACHT KLUBU POLSKI, odznaczony został również Honorowymi Odznakami 80,85 i 90 lecia YACHT KLUBU POLSKI . Aktualnie pełni funkcję V-ce Komandora Y.K.P. KRAKÓW. Kolega Andrzej Krupiński związany jest od ponad pięćdziesięciu lat z żeglarstwem krakowskim czynnie pracując oraz często finansowo wspiera działalność YACHT KLUBU POLSKI KRAKÓW.