Wał Miedzeszyński 377, Warszawa 03-980, Polska
+48 602 773 990
biuro@ykp.pl

Leszek Michalski

Kol. Leszek Michalski urodził się 05 sierpnia 1951 r. w Krakowie. Wstąpił do Yacht Clubu „BUDOWLANI” Nowa Huta w czerwcu 1962 r, gdzie rozpoczął żeglowanie jako zawodnik klasy CADET. W 1963 r. zdobywa stopień żeglarza jachtowego. Startuje jako zawodnik – członek kadry KOZŻ do 1971 r. w klasach CADET, OK. DINGHY, HORNET. W 1967 r. uzyskuje stopień sternika jachtowego. Działając aktywnie w klubie Y.C. „BUDOWLANI” N.H. zostaje wybrany w 1969 r. do Zarządu Sekcji Żeglarskiej jako przedstawiciel ds. młodzieży. W latach 1970 -1975 prowadzi zajęcia na kursach żeglarskich oraz uczestniczy w egzaminach na stopnie żeglarza i sternika jachtowego. Bierze udział w rejsach po jeziorach mazurskich prowadząc jachty klasy omega, rambler i inne. W 1972 r. wypływa w swój pierwszy rejs morski na klubowym jachcie s/y WANDA. W 1975 r. otrzymuje patent jachtowego sternika morskiego. W latach 1975-1988 organizuje rejsy morskie w klubie oraz z ramienia Zarządu Sekcji Żeglarskiej BKS WANDA opiekuje się morskim jachtem klubowym. W 1978 r. organizuje rejs na koniec Zatoki Botnickiej na s/y WANDA, pełniąc obowiązki I oficera. Jest to w tym czasie najmłodsza załoga , która dotarła do Rovaniemi. W latach 1977 -1992 r. bez przerwy pełni funkcję Komandora Sekcji Żeglarskiej kierując jej działalnością w Y.C. „BUDOWLANI” N.H., a po 1978 r w B.K.S. WANDA. Jednocześnie w 1978 r. zostaje wybrany do Zarządu KOZŻ, gdzie w kolejnych trzech kadencjach pełni funkcję skarbnika oraz przewodniczy pracom Komisji Technicznej. W tym okresie zostaje powołany na Inspektora Technicznego KOZŻ , którą pełni w dalszym ciągu. 

W 1981 r. jest jednym z pomysłodawców i założycieli Społecznego Komitetu Budowy Jachtu Morskiego przy B.K.S. „WANDA”. Jako przewodniczący koordynuje prace przy budowie kadłuba jachtu BRUCEO ,oraz czynnie bierze udział w pracach przy prefabrykacji kadłuba na Przystani w Mogile Nowej Hucie. Za swoja pracę w żeglarskim środowisku Krakowa i Polski Południowej w 1981 r. otrzymuje Odznakę Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego przyznaną przez PZŻ Nr leg.1498. Od 1978 r. prowadzi rozbudowę i budowę nowego hangaru dla Sekcji Żeglarskiej. Prace zostają ukończone wiosną 1980 r. W 1989 r. otrzymuje Srebrną Odznakę Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa. Po odłączeniu sekcji wodnych od B.K.S. „WANDA” w 1992 r, jest jednym z założycieli Yacht Clubu Nowa Huta, z którego z Sekcji Żeglarskiej tworzy się YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW. Cały czas działa aktywnie przy organizowaniu się klubu, a także w organizacji życia klubowego. W latach 1993-99 r. organizuje i prowadzi rejsy morskie z młodzieżą po Bałtyku. Posiada również stopień instruktora żeglarstwa od 1996 r prowadzi szkolenie i bierze udział w komisjach egzaminacyjnych na stopnie żeglarskie. Od ponad ośmiu kadencji działa w Zarządzie KOZŻ, pełniąc różne funkcje skarbnika, V-ce Prezesa ds. morskich, organizacyjnych odpowiada za sprawy organizacyjne, techniczne i morskie. Firma KATALIZATOR Spółka z o.o. w której pracuje wspomaga działalność YKP KRAKÓW rzeczowo i finansowo. Od 1999 r. jest organizatorem rejsów morskich stażowo – szkoleniowych w YKP KRAKÓW, na których żeglarze mogą uzyskać staż i praktykę morską do potrzebną do zdobywania kolejnych stopni żeglarskich. W rejsach morskich przepłynął ponad 45 000 Mm . Od sześciu kadencji jest członkiem ZG YKP, V-ce Komandor YKP do spraw koordynacji działalności YKP w południowej Polsce, sekretarz Kapituły Odznaczeń YKP, członek Konwentu Wicekomandorów Honorowych YKP. W 1999 r. wyróżniony Komandorią YKP Nr 56, w 2009 r w uznaniu za działalność w żeglarstwie otrzymuje tytuł Honorowego V-ce Komandora YACHT KLUBU POLSKI Nr 93. W 2015 r. za swoją wieloletnią działalność zostaje uhonorowany przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką ODZNAKĄ HONORIS GRATIA. Kol. Leszek Michalski od prawie sześćdziesięciu lat związany z żeglarstwem krakowskim i działa nadal aktywnie.