Wał Miedzeszyński 377, Warszawa 03-980, Polska
+48 602 773 990
biuro@ykp.pl

Mieczysław Michalski

Kol. Mieczysław Michalski urodził się 28 listopada 1921 r. w Dobczycach. Od 40 lat jest czynnym działaczem i członkiem z początku Yacht Clubu „BUDOWLANI” Nowa Huta, a obecnie Y.K.P. KRAKÓW i wniósł ogromny wkład w popularyzację i rozwój żeglarstwa w Krakowie i w Polsce południowej. W okresie 1962 -1970 był członkiem Zarządu i Skarbnikiem Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Krakowie. W latach 1974-1975 pełnił funkcję Komandora Sekcji Żeglarskiej w Y.C „BUDOWLANI” N.H.. Wraz z kol. Stanisławem Czerskim oraz innymi entuzjastami żeglarstwa, z powodzeniem doprowadzili do końca pomysł, aby Kraków miał swój jacht morski. Po trzech latach usilnych starań w maju 1967 r. zwodowano w Szczecinie jacht klasy Vega V-PZ3 s/y WANDA. Jacht ten służył środowisku żeglarskiemu 31 lat. W 1967 roku współorganizował wyprawę Uniwersytetu Jagiellońskiego do Afryki Zachodniej. Szalupę przebudowywano na jacht na przystani Y.C. „BUDOWLANI” N.H. nad Wisłą. S/y „ROZUMEK” przygotowywała czteroosobowa załoga pod dowództwem Kpt. Jerzego Tarasiewicza. Z Krakowa Jacht wraz z załogą i kompletnym wyposażeniem wysłano do portu w Rjece.Kol. Mieczysław Michalski pomagał w organizacji rejsów morskich i śródlądowych. Szczególnym zainteresowaniem i opieką otaczał młodzież zainteresowana żeglarstwem. W latach 1965-1974 Sekcja Żeglarska Yacht Clubu „BUDOWLANI” Nowa Huta była najsilniejszą w Polsce Południowej, posiadała największą flotyllę jachtów wyczynowych, a zawodnicy w tych latach zdobywali czołowe miejsca w regatach regionalnych i krajowych.. W 1981 r kiedy padł pomysł budowy jachtu stalowego, kol. Mieczysław Michalski z ogromnym zaangażowaniem brał udział w pracach przy budowie kadłuba. W trakcie prac remontowych i przy powstawaniu nowych obiektów przystaniowych nigdy nie zabrakło osoby Komandora Mieczysława Michalskiego, którego ogromne doświadczenie i zaangażowanie pomogło w doprowadzeniu społecznie prowadzonych inwestycji do końca. Pomny na tradycje historyczne żeglarstwa polskiego, uzgadniał z nowopowstałym Zarządem Yacht Clubu Nowa Huta podczas reorganizacji wstąpienie w szeregi klubowe YACHT KLUBU POLSKI. Po złożeniu wniosku i wstępnych rozmowach w Zarządzie Głównym, na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Zarządu Głównego YACHT KLUBU POLSKI w dniu 24.04. 1993 r YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW został przyjęty do rodziny YACHT KLUBów POLSKI. Kol. Mieczysław Michalski jest członkiem Zarządu Głównego Y.K.P. do spraw kontaktów pomiędzy klubami YKP w Polsce Południowej.W Zarządzie Y.K.P. KRAKÓW pełni przez parę kadencji funkcję V-ce Komandora d/s finansowych. Za swoją działalność zawodową oraz społeczną wielokrotnie został odznaczony odznaczeniami państwowymi Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski . W 1990 r. Walne Zgromadzenie Sekcji Żeglarskiej BKS WANDA przyznaje mu tytuł Honorowego Członka Klubu, posiada również Odznakę Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego nadaną PZŻ nr leg.628 którą otrzymał w 1970 r. , oraz Komandorię Y.K.P nr leg 40. przyznaną w 1994 r. Kol. Mieczyslaw Michalski to część historii żeglarstwa krakowskiego, za wieloletnią działalność dla środowiska żeglarskiego Krakowa i Polski Południowej w jubileuszowym 75 roku istnienia Y.K.P. , w 1999r. uhonorowany tytułem: HONOROWEGO V-ce KOMANDORA YACHT KLUBU POLSKI nr leg. 84.