Wał Miedzeszyński 377, Warszawa 03-980, Polska
+48 602 773 990
biuro@ykp.pl

XLIII Zwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów YACHT KLUBU POLSKI

W dniu 20 listopada 2021 roku w Warszawie, odbył się XLIII Zwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów
YACHT KLUBU POLSKI. Celem zwołania Zjazdu, było podsumowanie i ocena działalności stowarzyszenia YKP
za okres 6 letniej kadencji Prezydium Zarządu Głównego YKP oraz wybór nowego składu Prezydium Z.G.

      Podczas obrad, na Wniosek Komandora Z. Gł. YKP i akceptacji Kapituły Odzanczeń i Wyróżnień oraz Konwentu Honorowych Wicekomandorów, Delegaci Zjazdu w głosowaniu tajnym przyznali Godność HONOROWEGO WICEKOMANDORA YACHT KLUBU POLSKI, najwyższego wyróżnienia w naszym stowarzyszeniu, 6 Osobom:
           – Komandor Kazimierz Manowski z YKP CZĘSTOCHOWA,
           – Komandor Janusz Puchała z YKP ZAKOPANE,
           – Komandor Wiesław Żytowiecki z YKP BIAŁYSTOK,
           – Komandor Michał Laster z YKP SAN FRANCISCO,
           – Komandor Mieczysław Mikołajczyk z YKP BYDGOSZCZ,
           – Kapitan Zygmunt Kowalski z YKP SZCZECIN.
      Podczas wręczania Odznaki i Proporca Komandor Z. Gł. Janusz Marek Taber powiedział:
Godność HONOROWEGO WICEKOMANDORA to szlachetne wyróżnienie nadawane tylko przez Zjazd Delegatów YKP, dla każdego, kto swoją moralną postawą, wiedzą, etyką oraz szacunkiem do Bandery YKP przez lata bezinteresownej pracy dla YKP oraz Polskiego Żeglarstwa jest wzorem do naśladowania, szczególnie wśród polskiej młodzieży żeglarskiej. HONOROWEMU WICEKOMANDOROWI należy okazywać szczególny szacunek i honor. To żeglarze wyjątkowi. To nasza dewiza w YACHT KLUBIE POLSKI. Składam serdeczne gratulacje odznaczonym.
      Również odznaczono oraz wyróżniono Członków poszczególnych Klubów najwyższym odznaczeniem KOMANDORIĄ YKP, MEDALEM BRĄZOWYM, a przedstawicieli firm wspierających Kluby, MEDALEM SREBRNYM YKP.
      Wybrano nowy skład Prezydium, na czele którego przy 100% poparciu delegatów, ponownie na trzecią kadencję wybrany został wieloletni działacz żeglarski i Członek YKP WARSZAWA, Komandor Janusz Marek Taber.
W skład Prezydium weszli:
Komandor Marek Stawiszyński YKP GDYNIA – pierwszy zastępca Komandora Z.G., Komandor Wiesław Żytowiecki YKP BIAŁYSTOK, Komandor Leszek Ulewicz YKP LONDYN, Komandor Kazimierz Burgat YKP OLSZTYN, Sekretarzem Generalnym została wybrana Koleżanka Iwona Szachogłuchowicz z YKP WARSZAWA, na funkcję Skarbnika po raz kolejny Koleżanka Beata Trojanowska, która pełni tą funkcję od 22 lat. Pozostali Członkowie Prezydium to: Komandor Konrad Fedyna YKP BIAŁYSTOK, Komandor Janusz Puchała YKP ZAKOPANE, Komandor Marcin Raubo YKP SZCZECIN, Komandor Jacek Byner YKP INOWROCŁAW, Komandor Janusz Kołodziejczuk YKP CZĘSTOCHOWA, Komandor Magda Kotyra YKP LUBLIN oraz Komandor Władysław Cendrowicz YKP LONDYN. Wybrano również Członków Komisji Rewizyjnej, na której czele pozostał Kolega Waldemar Bytner z YKP WARSZAWA. Natomiast Przewodniczącym Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień został wybrany Komandor Norbert Szymała YKP BIELSKO. Podczas obrad, nakreślono kierunek dalszej działalności stowarzyszenia, w szczególności skupiając się na Jubileuszu 100-lecia YACHT KLUBU POLSKI, integracji wśród Członków poszczególnych Klubów, wspólnych rejsach, szczególnie dalszych żeglarskich wyprawach. Kolejnym spotkaniem przy tak licznym gronie uczestników będzie planowane zebranie Z. Gł. YKP w maju 2022 roku, którego gospodarzem będzie Komandor Janusz Kołodziejczuk YKP CZĘSTOCHOWA.

Z pozdrowieniem żeglarskim
Komandor YKP
Janusz Marek Taber